Mokestis už darželį

Mokestis (nustatytas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070):

  • Ankstyvojo ugdymo grupė (1 – 3 metų amžiaus vaikai): 1.81 eu / 6,26 Lt.
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė (3 – 7 metų amžiaus vaikai): 100% – 2,07 eu /7,16 Lt.

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną. Prie šios sumos pridedamas 72 eu cnt / 2,50 Lt (soc. remtiniems – 0.29 eu cnt / 1 Lt) mokestis už kiekvieną darbo dieną – ugdymo reikmėms.