Personalas

Įstaigoje dirbančių pedagogų sarašas, kitų darbuotojų sarašas.

Direktorė
Ona Šedbarienė
Tel: (8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Anastasija Voitiul

Tel: (8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Angelė Švedienė
Tel.(8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt

Įstaigoje dirba 34 kvalifikuoti pedagogai:

 • 6 priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
 • 28 ikimokyklinio ugdymo pedagogai;
 • logopedė;
 • plaukimo instruktorė;
 • meninio ugdymo pedagogė;
 • psichologė;
 • neformaliojo ugdymo fiziniam lavinimui pedagogas.

Darbuotojų kvalifikacija:

 • 11 pedagogams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
 • 15 pedagogų suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
 • 16 pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Įstaigoje dirba:

 • 16 auklėtojos padėjėjų
 • Sekretorė
 • Sandėlininkė
 • Skalbėja
 • Valytojos
 • Dietistė
 • Pastatų priežiūros darbininkai
 • Kiemsargis
 • Virėjos
 • Naktiniai sargai